สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2 (เอกชน): 17.414524, 102.764322