สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 1: 17.403073, 102.800118