ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี: 17.340171, 102.667964