ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี: 17.371380, 102.863402