ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี: 17.432788, 102.829063