นิคมสร้างตนเองเชียงพิณจังหวัดอุดรธานี: 17.344573, 102.667338