ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุดรธานี: 17.410071, 102.792758