ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาอุดรธานี: 17.372759, 102.811207