ที่ทำการสัสดีจังหวัดอุดรธานี: 17.412528, 102.785286