ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี: 17.387061, 102.775453