กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24: 17.381051, 102.837530