กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1: 17.285212, 102.869598