กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม: 17.373789, 102.805906