รีแลคซ์ เพลซ สเต็กแอนด์เรสเตอรองท์: 17.398784, 102.775759